Spankracht Foundation

De missie van Spankracht

Bij de start van Spankracht Ontwerpers in 2008 is tegelijkertijd Spankracht Foundation gestart. In de Akte van Oprichting van de foundation staat het op de volgende manier omschreven: De stichting heeft ten doel het (doen) verrichten van projectmatig ontwikkelingswerk, zo nodig in samenwerking met erkende ontwikkelingsorganisaties.

Bekijk projecten

Werkgelegenheid

De stichting beoogt haar doel te bereiken door naast armoedebestrijding onder andere het (financieel) ondersteunen van projecten die gericht zijn op werkgelegenheid.

Christelijk

De stichting werkt bij voorkeur samen met organisaties die handelen vanuit een christelijke levensovertuiging om zo de de boodschap van het Evangelie kracht bij te zetten.

Projecten

In de afgelopen tijd hebben we veel projecten kunnen ondersteunen. Een greep uit de projecten die we steunden in de afgelopen jaren kunt u vinden bij Projecten.

Bestuur

Het bestuur van Spankracht Foundation bestaat uit de aandeelhouders van Spankracht Ontwerpers: Arjan Griffioen en Henk Oudijn, samen met Gert Schalk (Schalk Administratie en Belastingadvies) als penningmeester. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ook worden hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De bestuursleden mogen gemaakte onkosten declareren. Spankracht Foundation beoogt geen winst te maken.